لیست دوره ها
 
 
 
 
 

شرایط ثبت نام دوره ها:

1- زمان کلاس ها در اولین جلسه برگزاری که از طریق سایت و کانال پیام رسان سروش به آدرس زیر اطلاع رسانی خواهد شد، تعیین می شود.

https://t.me/Ardabilit

http://Sapp.ir/Ardabilit

2- افرادی که بیش از یک دوره رایگان در هر ترم ثبت نام کنند باید به عضویت مجتمع درآیند تا اجازه شرکت در کلاس ها را به صورت همزمان و رایگان کسب نمایند.

3- در برخی از دوره های رایگان، به علت سطح بالای آنها امتحان ورودی برای ثبت نام کنندگان برگزار خواهد شد.

4- به علت محدودیت و نیمه خصوصی بودن دوره های آموزشی، اولویت با افرادیست که زودتر ثبت نام خود را تکمیل کرده و کد رهگیری دریافت می نمایند.

5- افرادی که در دوره های رایگان ثبت نام خود را تکمیل کرده و در زمان تشکیل دوره ها غیبت بیش از حد مجاز داشته و یا در دوره مذکور به بهانه ی رایگان بودن شرکت ننمایند حق آموزش رایگان در ترم های آتی را تا یکسال از دست خواهند داد.

6- ثبت در دوره های موسسه طبق ضوابط اعلامی برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
در صورت نیاز به دریافت کد جدید بر روی مکان تصویر کد دوباره کلیک نمایید.