امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

looogo

 

 مثال: برنامه ای که یک عدد سه رقمی ر اخوانده و مغلوب آن را نمایش دهد.

 مراحل کار:

 مرحله 1: فرمی به صورت زیر طراحی می کنیم:

 

 

 

مرحله 2: در  رویداد click()  کنترل Button کد های زیر را مینویسیم:

 

button

 

  مرحله 3: برنامه را اجرا میکنیم. خروجی به صورت زیر خواهد بود.

  

final

2122

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی دیجیتالی فدک استان اردبیل می باشد