امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

   lo0go

 

  در این مثال قصد داریم با ساختار های  تصمیم آشنا شوید.

 در حالت عادی ، دستورات برنامه از اولین دستور به آخرین دستور اجرا می شوند. اگر بخواهیم بعضی از دستورات چندین بار اجرا شود وبعضی دستورات درشرایط خاصی اجرا شوند، و بعضی هم هیچوقت اجرا نوشند. از ساختار های تصمیم و تکرار استفاده میکنیم.

 

مثال: برنامه ای که سه عددر ا خوانده به صورت  صعودی مرتب کند.

 

مرحله 1: فرمی به صورت زیر طراحی میکنیم:

 

form

 

 مرحله 2: در رویداد click() دکمه  مرتب سازی  کد های زیر را مینویسیم:

  

buttn

 سپس اجرا میکنیم:

  

final

2122

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی دیجیتالی فدک استان اردبیل می باشد