ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طریقه استفاده از تگ استایل در Html بصورت زیر می باشد :

<html>

<bady>

<p style=" color : white ;  border : solid 1px red; width:100px ;  background –color :blue;

font-size:30pt; text – align :center;>

خوش امدید به سایت ما

 </p>

</bady>

</html>

<select></select> :

 از عنصر select برای ایجاد یک لیست drop-down استفاده میکنیم. با عنصر option موجود توی عنصر select گزینه های مختلفی رو برای لیست خودتون میتونید استفاده کنید.

<html>

<bady>

<select>

<option value="volvo">Volvo</option>

<option value="saab">Saab</option>

<option value="mercedes">Mercedes</option>

<option value="audi">Audi</option>

</select>

</bady>

</html>

<optgroup> </optgroup> :

عنصر optgroup برای ایجاد  گروهی از  option  ها  تو یک  drop-down استفاده می کنیم.

اگر شما دارای یک لیست طولانی از گزینه ها میباشید استفاده از عنصر optgroup برای کنترل آسون گزینه ها پیشنهاد میشه.

                                                                                                                                            <html>

<bady>

<select>

<optgroup label="Swedish Cars">

<option value="volvo">Volvo</option>

<option value="saab">Saab</option>

</optgroup>

<optgroup label="German Cars">

<option value="mercedes">Mercedes</option>

<option value="audi">Audi</option>

</optgroup>

</select>

</bady>

</html>

 

2122

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی دیجیتالی فدک استان اردبیل می باشد