ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

software-box-vector15 copy

 

 هدف نرم افزار تولید تعیین مشخصات محصولات از نقطه نظر فرمول تولید و قیمت تمام شده می باشد. در این نرم افزار میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید هر محصول مشخص شده و توسط این اطلاعات میتوان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و همچنین قیمت تمام شده محصول را تعیین نمود.قیمت تمام شده از دو مولفه قیمت مواد اولیه مورد نیاز و هزینه های سربار تشکیل میگردد.

امکانات:

•    ثبت و نگهداری اطلاعات فرمول تولید برای هر محصول شامل میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول

  • •    قابلیت تعیین فرمولهای تولید متنوع برای هر محصول.

•     ثبت اطلاعات ریالی فرمول تولید و براساس قیمت واحد مواد اولیه.

•    ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به هزینه های سربار هر محصول.

•     محاسبه قیمت تمام شده هر محصول شده شامل جمع ریالی مواد اولیه مورد نیاز و هزینه های سربار.

•     قابلیت محاسبه مجدد قیمت تمام شده بر اساس قیمت ها و هزینه های جدید.

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

•    ارتباط با نرم افزار انبار به منظور دریافت اطلاعات اجناس ، موجودیها و قیمت مواد اولیه و محصولات.

•    ارتباط با نرم افزار حسابداری.

2122

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی دیجیتالی فدک استان اردبیل می باشد